چرا قرآن پيراسته از شعر است؟

نام نشریهبینات

نام نویسندهمرتضی کربلائی لو