امّت وسط از ديدگاه مفسران فريقين

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهنقی غیاثی, قدرت‌الله نیازی