در جمع ائمه جماعات و فعالین فرهنگی شهرستان بروجن تبیین شد:

جایگاه دستاوردهای قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در ارتقای فرهنگ قرآنی جامعه

حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده رئیس میز توسعه فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسلامی با حضور در جمع ائمه جماعات و فعالین فرهنگی شهرستان بروجن که در سازمان تبلیغات اسلا

۱۴۰۱/۱۲/۲۲
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳