دانشنامه قرآن پژوهان ایران

دانشنامه قرآن پژوهان ایران

پدیدآورسعید بهمنی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

این اثر به معرفی قرآن پژوهانی می پردازد که دارای آثار تالیفی و پژوهشی در حوزه علوم و معارف قرآنی بوده و خدمات علمی خود را در داخل کشور ارائه می کنند و هدف آن فراهم کردن زمینه شناخت پژوهشگران حوزه علوم و معارف قرآنی و نیز ارتباط علمی با آنان است به گونه ای که مدیران پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بتوانند با استفاده از این منبع، به راحتی به اطلاعات مفیدی از قرآن پژوهان دست یابند و در صورت لزوم برای شکل گیری خدمات متقابل علمی و پژوهشی در قالب رهبری اجرای طرح ها، راهنمایی و نظارت بر تحقیقات، مشاوره و گفتگوهای علمی با آنان ارتباط برقرار کنند.

 
صفحه از 387