با بهار دلها

با بهار دلها

پدیدآورمحمد علی محمدی(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبان-


بررسي برخي از موضوعات و معارف گوناگون قرآني به صورت پرسش و پاسخ براي رده‌هاي سنّي نوجوان مي‌باشد. در اين كتاب سعي شده آموزه‌هاي مختلف قرآني براي نوجوانان دسته‌بندي شده و با توجه به فضاي روحي و نيازهاي عاطفي اين گروه سنّي به صورت پرسش و پاسخ آموزش داده شود. اين مباحث قرآني در موضوعات بسيار متنوع مانند وحي، اعجاز قرآن، تحدي نمودن قرآن، وجوه اعجاز قرآن، تحريف ناپذيري قرآن، اسرار حروف مقطعه، ترجمه قرآن، معناي نزول قرآن، شأن نزول قرآن، اقسام نزول، زمان نزول، اختلاف قرائت‌هاي قرآن، آداب تلاوت قرآن، قاريان قرآن، آموزش قرائت قرآن، فهم قرآن، انس با قرآن، ويژگيهاي سوره‌هاي مختلف قرآن، فلسفه نزول قرآن، شأن نزول قرآن، نزول كتاب‌هاي آسماني ديگر، كاتبان وحي و تقسيم‌بندي سوره‌هاي قرآن به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است. لازم به ذكر است كه اين مجموعه پاسخ به پرسش‌هايي است كه از سوي نوجوانان به مركز فرهنگ و معارف قرآن ارسال شده است.


 
صفحه از 148