رودکی و الهام پذیری از قرآن و حدیث

نام نشریهکیهان فرهنگی

نام نویسندهناصر جان نثاری

تأثیر قرآن و حدیث در «حدیقه» سنایی

نام نشریهکیهان فرهنگی

نام نویسندهحسین خسروی

سیمای پیامبر اعظم (ص) در قرآن

نام نشریهکیهان فرهنگی

نام نویسندهمکرم محمدنیا کلیمانی

پژوهش زبانشناختی واژه حنیف در قرآن

نام نشریهکیهان فرهنگی

نام نویسنده ابراهیم انیس / حسین علینقیان

اعجاز و بلاغت در قرآن

نام نشریهکیهان فرهنگی

نام نویسندهمجید معارف