مثل سوم، معبودان پست‏تر از پشه

پدیدآورجعفر سبحانی

نشریهدرسهایی از مکتب اسلام

شماره نشریه485

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 860 بازدید
مثل سوم، معبودان پست‏تر از پشه

جعفر سبحاني
«اگر خداوند، در مقام مَثَل، معبودان پست وحقير مشركان را به پشه تشبيه كرده، به اين جهت است كه اين موجود ريز در عرف و فرهنگ مردم، نمونه روشني براي حقارت و پستي است، گرچه در آفرينش، از موجودات شگفت‏انگيز است».
«إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما1 بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمّاَ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللّهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرا وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفاسِقِينَ»2.
«خداوند از اين كه (به موجود پستي مانند) پشه و حتي بالاتر از آن مَثَل بزند، شرم نمي‏كند (در اين ميان) آنها كه ايمان آورده‏اند، مي‏دانند كه آن (نوع مَثَل‏ها) حقيقتي است كه از طرف پروردگارشان، و اما آنها كه كفر ورزيده‏اند (اين موضوع را بهانه كرده، و) مي‏گويند: منظور خداوند از مَثَل چه بوده است، با اين مثل جمع كثيري را گمراه و گروه زيادي را هدايت مي‏كند، درحالي كه فقط فاسقان با آن گمراه مي‏شوند».
بحث مَثَل سوم را در پنج بخش از نظر خوانندگان گرامي مي‏گذرانيم:

1 . حيا و شرم در مورد خدا

آيه مباركه خدا را با جمله «لا يستحيي» توصيف مي‏كند، و يادآور مي‏شود كه خدا از زدن برخي از مَثَل‏ها كه جنبه‏هاي هدايتي دارند، شرم نمي‏كند.
اكنون سؤال مي‏شود: «شرم كردن و يا نكردن» از صفات موجود امكاني است كه پذيراي تأثّر از عوامل دروني و بروني باشد، و ذات اقدس خدا، فراتر از آن است كه پذيراي تأثير باشد.
و به ديگر سخن: «شرم» و يا «حيا» يك حالت رواني است كه با گرفتگي روح، همراه بوده و اثر آن در اعضاي انسان بالاخصّ چهره ظاهر مي‏گردد و خداي بزرگ بالاتر از ماده تأثيرگذار و يا تأثيرپذير است تا نفيا و اثباتا محور اين نوع امور رواني باشد.
اين پرسش به «حيا» اختصاص ندارد، بلكه در تمام پديده‏هاي رواني كه از فعل و انفعال ذات خبر مي‏دهد نيز مطرح مي‏باشد، مانند خشنودي و خشمگيني خدا كه در برخي از آيات وارد شده است، از باب نمونه:
1 . «لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ...»3.«خدا آنگاه كه مؤمنان با تو بيعت مي‏كردند، خشنود گرديد».
2. «غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ» «خدا بر انان (يهود) غضب كرد».
درحالي كه خشنودي و خشمگيني كه در زبان عربي به آن «رضا» و «غضب» مي‏گويند، دوحالت رواني است كه شرايط مساعد، و نامساعد، پديد آورنده آن دو مي‏باشد و در نتيجه ذات تحت تأثير عوامل برون از خود قرار مي‏گيرد.
پاسخ در اين موارد، يك كلمه بيش نيست و آن اين كه: نتيجه را بايد گرفت و مقدمه را بايد رها ساخت4.
توضيح اين كه: حقايق و معارفِ فراتر از جهان ماده (واقعيت اسماء و صفات خدا) وقتي در قالب الفاظ -كه بشر آنها را براي رفع نيازهاي روزمرّه خود وضع كرده است- درآمد، براي خود چنين حالتي پيدا مي‏كند و اين قصور و كوتاهي لسان بشري است كه آن را ياراي بيان حقايق جهان بالا نيست و اگر براي بشر امكان آشنايي با زبان متناسب با معارف الهي بود، به كارگيري اين الفاظ نيازي نبود.
و از طرفي چون سنت الهي بر اين تعلّق گرفته كه بازبان مردم سخن بگويد و تمام پيامبران نيز با زبان قوم خود برانگيخته شده‏اند5؛ براي تفهيم يك رشته معارف از به كارگيري اين الفاظ -كه معني ظاهري آنها، با ذات اقدس الهي مناسبت ندارد- چاره‏اي نيست ولي در عين حال افراد كنجكاو و آشنا با زبان قرآن مي‏توانند با ضميمه كردن ديگر آيات، به اهداف اين آيات پي ببرند و بدانند كه مقصود از وصف الهي با اين اوصاف، اين نيست كه ذات اقدس الهي، مركز اين نوع پديده‏هاي رواني است، بلكه هدف، گزارش از واكنش‏هاي متناسب با اين دو پديده است نه واقعيت خود آنها، توضيح اين كه:
به هنگام خشنودي، از يك شخص، دو چيز احساس مي‏شود:
1. نوعي انبساط در روح و روان پديد مي‏آيد.
2. از خود واكنش متناسب مانند ستايش و يا پاداش نشان مي‏دهيم.
اين سخن در خشم نيز حاكم است، در آنجا نيز اين دو مطلب حاكم است. در مورد رضا و خشم الهي، به خاطر پيراستگي ذات، حالت نخست محكوم به بطلان است، اما حالت دوم كه از آن به عكس‏العمل و واكنش تعبير مي‏كنيم، كاملاً حاكم است. هرگاه خدا از خشنودي خود نسبت به فردي يا گروهي خبر داد، مقصود اين است كه به او پاداش خواهد داد و به همين شيوه است «خشم».
از اين بيان هدف از به كارگيري واژه حيا درباره خدا، روشن گرديد. مقصود؛ اثبات و يا نفي واكنش‏هاي اين پديده رواني است، نه حقيقت آنها، انسان خجول در سايه تحول رواني دچار گرفتگي چهره و زبان مي‏گردد، امّا برخلاف او، فرد غير خجول كه از اين واكنش پيراسته مي‏باشد مقصود خود را پوست‏كنده مي‏گويد. اگر خدا مي‏فرمايد: «إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي» هدف اين است كه او از گفتن حقايق پروايي ندارد، همچنان كه افراد غير خجول نيز چنين مي‏باشند، و لذا در برخي از آيات مي‏فرمايد: «...إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحيِي مِنْكُمْ الحَقِّ وَ اللّهُ لا يَسْتَحيي مِنَ‏الحَقِّ...»6.
«جلوس طولاني شما در خانه پيامبر مايه ناراحتي او مي‏گردد و از بازگويي اين حقيقت شرم مي‏كند، ولي خدا از بيان حق، شرم نمي‏كند».

2. بعوضه چيست؟

«بعوضه» در زبان عرب به معني «پشّه‏هاي ريز» است و به نوع بزرگ‏تر «بق» مي‏گويند، و در ادبيات فارسي بيشتر درمورد تحقير به كار مي‏رود.
عنصري مي‏گويد:
نايد زور هژبر و پيل، ز پشه نيايد بوي عبير و گل، ز سماروغ
فردوسي از آن در مواقع تحقير و بي‏ارزش‏نمايي چيزي بهره مي‏گيرد، چنانكه مي‏گويد:
بدانگه كه قيصر نباشد به روم نسنجد به يك پشه اين مرز و بوم
سر پشه و مور تا شير و گرگ رها نيست از چنگ و منقار مرگ
بيابان چنان شد ز هر دو سياه كه بر مور و بر پشه شد تنگ راه معزّي مي‏گويد:
خصم مسكين پيش خسرو كي تواند ايستاد پشه كي جولان كند جايي كه باد صرصر است سعدي با اين كه از قدرت پشه در صورت فشردگي سخن مي‏گويد، و آن را پيروز بر پيل مي‏داند، مع‏الوصف آن را نيز نوعي تحقير مي‏كند چنان كه مي‏گويد:
پشه چو پر شد بزند پيل را با همه تندي و صلابت كه در او است پشه نه تنها موجود ناتواني است، بلكه از عمر بسيار كوتاهي نيز برخوردار است چنانكه مولوي مي‏گويد:
پشه كي داند كه اين باغ از كي است در بهاران زاد و مرگش در دي است در شعر معروف كه گوينده آن براي نگارنده معلوم نيست، پشه كاملاً تحقير شده است:
جايي كه عقاب پر بريزد از پشه لاغري چه خيزد بنابراين هرجا كه سخن از «پشه» است، تحقير و بي‏ارزشي با او همراه مي‏باشد.

3. شأن نزول آيه

قرآن در آياتي براي تحقير خدايان مشركان و عمل آنان، دو مَثَل كوبنده زده كه مايه ناراحتي مشركان گرديده است:
براي ترسيم ناتواني خدايان دروغين آنان مي‏فرمايد: خدايان دروغين مشركان به اندازه‏اي ناتوانند كه نمي‏توانند مگسي را بيافرينند، و اگر مگسي چيزي از آنها بگيرد، قدرت پس گرفتن آن را ندارند، چنانكه مي‏فرمايد:
«...إنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبابا وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبابُ شَيْئا لا يَسْتَنْقِقُوهُ مِنْهُ...».
«كساني را كه غير از خدا مي‏خوانيد، هرگز نمي‏توانند مگسي بيافرينند، هرچند براي اين كار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چيزي از آنها بربايد، نمي‏توانند پس بگيرند».
در آيه ديگر خود مشركان را به عنكبوت و خدايان آنان را به لانه آن تشبيه مي‏كند و مي‏فرمايد:
«مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ العَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتا وَ إِنَّ أَوْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ»7.
«آنان كه اوليايي جز خدا، براي خود انتخاب كرده‏اند، بسان عنكبوتي هستند كه براي خود لانه‏اي ساخته و (برآن اعتماد مي‏كند) درحالي كه سست‏ترين خانه‏ها، خانه عنكبوت است».
اين نوع مَثَل‏ها مايه ناراحتي مشركان عصر رسالت گرديد و زبان به اعتراض گشوده و گفتند هدف از اين ضرب‏المثل‏ها چيست؟! تو گويي وحي الهي را بالاتر از آن مي‏دانستند كه اين نوع حشرات را مطرح كند و در اطراف آنها سخن بگويد، ولي غافل از يك نكته و آن اين كه براي تحقير خدايان مشركان و خود آنها يك چنين تشبيه‏ها عين بلاغت و ايراد سخن بر وِفق اقتضاي مقام است.
با توجه به اين امور يادآور مي‏شويم:
جامعه شرك از اين مَثَل‏هاي كوبنده كه بتهاي مشركان را پست‏تر از مگس معرفي مي‏كرد، و آنها را بسان لانه عنكبوت ترسيم مي‏نمود، سخت بر آشفته بودند زيرا اين نوع تمثيل‏ها، كار ده‏ها برهان و دليل فلسفي را انجام مي‏دهد، و به مغزها حركت و بينش مي‏بخشد، تا از اين موجودات پست‏تر از مگس دست بردارند، و بر خانه‏هاي سست بسان لانه عنكبوت تكيه ننمايند.
ملاك صحت و استواري تمثيل اين است كه به مقصود عقلاني و انساني گوينده تجسم بخشد، و امر عقلاني را در لباس حسي درآورد.
هرگاه گوينده در مقام بيان عظمت آفرينش و آفريدگار باشد، بايد از كهكشانها و منظومه شمسي و آفرينش انسان و جهان سخن بگويد در اين‏گونه موارد مطرح كردن پشه و مگس و لانه عنكبوت دور از بلاغت است، هرچند آفرينش همگان حاكي از قدرت بي‏پايان خالق آنها است ولي چون نگرش جامعه به آنها نگرش تحقيري است، نبايد در اين مقام از آنها سخن گفت.
ولي هرگاه هدف، بيان تحقير و بي‏ارزش جلوه دادن بتها و خدايان چوبين و فلزي مشركان باشد، هيچ تشبيهي بليغ‏تر و گوياتر از تمثيل‏هاي ياد شده نيست -لذا- خدا مي‏فرمايد:
«إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها».
«خدا از مَثَل زدن به پشه و حتي بالاتر از آن (از نظر پستي) شرم نمي‏كند».
زيرا اين مثلها تأمين كننده غرض متكلّم است».

4. واكنش‏هاي گوناگون مَثَل‏هاي قرآن

مردم در برابر اين مثَلها به دو دسته تقسيم مي‏شوند:

الف. گروه معتقد به نبوت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و حقانيت قرآن.

ب. گروهي كافر و غير معتقد.

گروه نخست به خاطر اعتقاد به حقانيت قرآن مي‏گويند اين نوع مَثَل‏ها نيز بسان ساير آيات قرآن حق و پابرجا است «فَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَبِّهِمْ».
گروه دوم، به خاطر بي‏ايماني و بي‏اعتقادي، درباره اين مَثَل‏ها سرگردان مي‏شوند و مي‏گويند خدا از اين مثل‏ها چه هدفي را تعقيب مي‏كند: «وَ أَمّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللّهُ بِهذا مَثلاً».
خدا نسبت به اعتراض مشركان پاسخ مي‏گويد و مي‏فرمايد: خدا به وسيله اين مثل‏ها گروهي را هدايت و گروه ديگري را گمراه مي‏سازد، ولي جز فاسقان و خارجان از اطاعت قرآن از اين مثل‏ها گمراه نمي‏شوند. هدايت از آنِ مؤمنان و گمراهي از آنِ فاسقان مي‏باشد، و به اين دو نوع نتيجه گوناگون چنين اشاره مي‏كند:
«يُضِلُّ بِهِ كَثِيرا» «گروه زيادي گمراه مي‏كند( كافران)».
«وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرا» «خدا گروه زيادي را نيز هدايت مي‏كند».
سرانجام يادآور مي‏شود علت گمراهي را بايد از درون كافران جستجو كرد و در حقيقت خود آنان زمينه‏هايي فراهم ساخته‏اند كه از هدايت قرآن بهره نبرند و عدم بهره‏مندي آنها از اين آيات همان گمراه شدن است.
گروهي از اين نوع آيات، انديشه جبر مي‏سازند و مي‏گويند: اين كه خدا گروهي را هدايت، و گروه ديگري را گمراه مي‏كند، به اين معني است كه هدايت و ضلالت در دست خدا است نه در دست بشر. و انسانها در اين مورد نقشي از خود ندارند.
ولي استفاده انديشه جبر از اين آيات كاملاً محكوم است و قرآن با جمله «وَ ما يُضِلُّ بِهِ اِلاَّ الفاسِقِين» يادآور مي‏شود گمراه كردن خدا بي‏سبب نيست و آنان به خاطر فسق و تمرّد، سبب گمراهي خود را فراهم ساخته‏اند و در نتيجه از نور قرآن بهره نبردند.
تعجب ندارد كه كتابي براي گروهي مايه هدايت و براي گروه ديگر مايه ضلالت باشد، زيرا اين دوگانگي در تأثير، از خود قرآن سرچشمه نمي‏گيرد، قرآن براي همه كتاب هدايت است، بلكه از ذات انسانها سرچشمه مي‏گيرد. انساني كه خود را در معرض نسيم رحمت قرار دهد، از نسيم صبحي بهره‏مند مي‏شود ولي آن كس كه در اتاق را ببندد و زير لحاف پنهان شود، از اين باد بهاري جان‏پرور محروم مي‏گردد. مَثَل مؤمن مَثَل انساني است كه خود را در معرض نسيم رحمت قرار مي‏دهد و مثل انسان كافر بسان آن انسان پنهان شده در خانه است كه خود را محروم مي‏سازد و به قول گوينده:
باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست در باغ لاله رويد و در شوره‏زار خس سالم‏ترين و پاك‏ترين غذا براي جوان، نيروبخش است ولي همان غذا براي طفل خردسال كه معده او براي هضم چنين غذايي آمادگي ندارد، مصيبت‏بار، بلكه مرگ‏آفرين است.
تا اينجا از تفسير آيه فراغ شديم.

5. ساختمان پشه

درحالي كه پشه در آيه مورد بحث ما نشانه حقارت و پستي است، ولي از نظر ديگر ساختمان وجودي او سراسر اعجاب‏انگيز است.
پشه داراي خرطومي بسان فيل است كه خون انسان را بسان سرنگ به صورت مغناطيسي مي‏مكد و پس از اندي آن را هضم و سرانجام دفع مي‏كند، او داراي دو بال است كه با آن به پرواز درمي‏آيد تا غذاي خود را تأمين كند.
او جانور بسيار حساسي است كه با كوچكترين احساس خطر جايگاه خود را ترك مي‏كند و هر موقع انسان دست خود را به حركت درآورد او جايگاه خود را ترك و از تيررس بيرون مي‏رود.
پشه ماده هربار قريب 150 تخم مي‏ريزد، بر سطح آب راكد مانند حوض يا آبي كه در يك چاله جمع شود و حتي آب يك قوطي حلبي تخم مي‏گذارد، تخم‏ها به هم چسبيده‏اند و توده يك پارچه، تشكيل مي‏دهند. نوزاد به زودي از تخم بيرون مي‏آيد، هر نوزاد لوله تنفّسي دارد كه به سطح آب مربوط است و نوزادان به آن آويزان باقي مي‏مانند، چند روز بعد نوزاد به شفيره تبديل مي‏شود. شفيره كه ظاهرا بي‏حركت است، درون پوسته‏اي كه به دور خود دارد، تغيير فراوان مي‏كند، پس از چند روز پشه بالغ از پوسته خارج مي‏شود و پرواز مي‏كند.
پشه بقيه عمر خود را در هوا زندگي مي‏كند. اگر پشه نر باشد از شيره گياهي و عصاره ميوه‏ها تغذيه مي‏كند ولي پشه ماده بيشتر خون مي‏مكد. وقتي كه پشه‏اي به كسي نيش مي‏زند، در جستجوي خوراك است.
همه پشه‏ها حشراتي كوچكند كه تنها دو بال دارند، داستان زندگي بسياري از پشه‏ها بسيار شبيه يكديگر است.
پشه معمولي جانوري است مزاحم ولي آزار بسيار به انسان نمي‏رساند، بعضي از خويشاوندان آن ناقل بيماري خطرناكند، يكي از آنها ناقل مالاريا است. پشه ديگري ناقل تب زرد است8.
اميرمؤمنان عليه‏السلام در آفرينش پشه بياني دارد كه ترجمه مي‏آوريم:
و سپري شدن دنيا پس از نو برون آوردن آن، شگفت‏تر نيست از برآوردن و آفريدن آن، و چگونه كه اگر همه جانداران جهان از پرندگان و چهارپايان، و آنچه در آغول است، و آنچه چرا كند در بيابان، از هرجنس و ريشه و بن، و نادانان از مردمان و يا زيركان، فراهم آيند تا پشه‏اي را هست نمايند، برآفريدن آن توان نبُوند، و راه پديد آوردن آن را ندانند، و خردهاشان سرگشته شود و در شناخت آن سرگردان مانند و نيروي آنها سست شود و به پايان رسد، و رانده و مانده باز گردند، آنگاه دانند كه شكست خورده‏اند، و در آفرينش آنها به ناتواني خويش اعتراف كنند و به درماندگي در نابود ساختن آنها، فروتني نشان دهند9.

پاورقيها:

1) در اِعراب آيه، برخي «ما» را زائد گرفته و مي‏گويند: معني تأكيدي دارد مانند «فبما رحمةٍ مِن اللّه لِنتَ لهم» در اين صورت «مثلاً» مفعول نخست و «بعوضة» مفعول دوم فعل «ضَرَبَ» خواهد بود. (مجمع البيان: ج10، ص 66). بنابراين قول، بهتر است كه «بعوضة» بدل و يا عطف بيان باشد.
2) بقره: 26.
3) فتح: 18.
4) به تعبير متكلمان اسلامي: «خُذِ الغايات و اترُكِ المبادي».
5) «ما أرسلنا من رسولٍ الاّ بلسانِ قومه»(ابراهيم: 4).
6) احزاب: 53.
7) عنكبوت: 41.
8) فرهنگنامه: ج5، ص 437 - 438.
9) نهج‏البلاغه: خطبه 186.

مقالات مشابه

واکاوی بیان شیوه‌های تمثیلی در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمجیدرضا کمالی بانیانی, محمدرضا کمالی بانیانی, مـهدی‌رضا کمالی بانیانی, مجید خزاعی

«تمثیل» ابزار مشترک قرآن کریم و أناجیل

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهفیض الله اکبری دستک

جستارى بر انواع تمثيل در مَثَل ها و قصّه هاى قرآن كريم

نام نشریهمعرفت

نام نویسنده نيلوفر رضازاده - فاطمه شاهرودى

تبيين عبارت (من كل مثل) در قرآن كريم

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسنده سهيلا جلالي - فريده اميني

تفسير حکمت تکرار «تمثيل دنيا» در قرآن

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده محمدتقي رفعت‌نژاد - رحمت‌الله عبدالله‌زاده - شيدالله رستخيز شوركايي

فرهنگ نامه ای قرآنی از لون دیگر

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسندهاسماعیل باغستانی

جنبه های روانشناختی در تمثیل های ادبی قرآن و تأثیر آن در تربیت انسان

نام نشریهفصلنامه لسان مبین(پژوهش ادب عرب)

نام نویسنده سیداسماعیل حسینی اجداد – رحمت پورمحمد – محمد بهرامی نصیر محله

تمثیل و بررسی ادبی تمثیلات قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده حمید صمصام – فرشید نجار همایونفر – محمود حسن آبادی

أمثال سورة النور

نام نشریهکلیة اللغة العربیة بالقاهره

نام نویسندهمحمد محمد أبوموسی