معرفی و نقد «التفسیر الاثری الجامع»

پدیدآورمحمد ابراهیم روشن ضمیر

نشریهالهیات و حقوق

شماره نشریه26

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 808 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تطبیقی مفهوم نسخ از دیدگاه مؤلفان «التفسیر الاثری الجامع» و «التفسیر الحدیث»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, امیر احمدنژاد, عاطفه محمدزاده

مبانی نقد متنی أحادیث در التفسیر الأثری الجامع آیت الله معرفت

نام نشریهعیون

نام نویسندهجمال فرزند وحی, جمیل لطیفی, سیدیوسف نجات نژاد

اثری تفسیری در تفسیر اثری

نام نشریهمجله کتابهای اسلامی

نام نویسندهپرویز رستگار