فلسفه مجازات در اسلام(1)

پدیدآورابوالقاسم مقیمی حاجی

نشریهنشریه فقه اهل بیت (فارسی)

شماره نشریه51

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 1048 بازدید

مقالات مشابه

تهديد

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی خراسانی

پيش‏گيرى از جرم از منظر قرآن

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهعبد الوهاب کریمی

فلسفه مجازاتها در فقه كيفرى اسلام

نام نشریهرواق اندیشه

نام نویسندهناصر قربان نیا

مبانی مجازات در آئینه برخی باورهای دینی و کیفرهای شرعی

نام نشریهنشریه معرفت

نام نویسندهحسین ابراهیم پور لیستانی