تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون «تفسیر به رأی»

پدیدآوركيوان احسانياصغر طهماسبی بلداجیلیلا قنبری

نشریهمطالعات قرآن و حدیث

شماره نشریه17

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات29

منبع مقاله

share 956 بازدید

مقالات مشابه

بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسید محسن موسوی, محسن جهاندیده, محمّدتقی اسماعیل پور

تبیین دیدگاه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهسیدحمید جزائری, عبدالباسط سعدالل

روش شناسى تفسير ميرزا لطفعلى مجتهد تبريزى

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهحسن بشارتى راد

مباني و اركان جامعيت قرآن در انديشه امام خميني رحمه الله

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحمد تقی دیاری بیدگلی, سيد محمد تقي موسوي كراماتي