بررسی متعلق «فراغت» و «نصب» در آیه هفت سوره شرح

پدیدآورسید محمود طیب حسینیوحید جمشیدی

نشریهمشکوة

شماره نشریه132

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات19

منبع مقاله

share 739 بازدید

مقالات مشابه

کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحسن دیمه کار گراب, علی ملاکاظمی

تفسير تطبيقي و تحليلي آيه امامت در تفاسير فريقين

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهمحمدهادی مفتح, نسرين کردنژاد, زهره شريعت ناصري

بن مایه های تفسیری – کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده محسن دیمه کار – محمدحسن رستمی – حسن نقی زاده – سیدمحمد امام زاده

آیه تطهیر در ادبیات عرب

نام نشریهسفینه

نام نویسندهزهره اخوان مقدم

تداوم امامت بر مبنای آیه 51 سوره قصص

نام نشریهسفینه

نام نویسندهعباس نوری

امامت در قرآن و سنت

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسندهجواد نعیمی