روش‌شناسی تعیین شاخص رفتاری در قرآن

پدیدآورعلی همت بناریمحمد احسانی

نشریهقرآن و علم

شماره نشریه17

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات30

منبع مقاله

share 1547 بازدید

مقالات مشابه

عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمهدی ایزدی, سیدسجاد طباطبائی نژاد, سیدمحمدرضا رضازاده

چالش قهر و مهر در قرآن و روان شناسی

نام نشریهنشریه روان شناسی در تعامل با دین

نام نویسنده محمد کاوياني و سيده زهره موسوي