آسيب شناسي ديدگاه يوري روبين در مورد «اصالت وحي»

پدیدآورحسن رضایی هفتادرمهدی همتیان

نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان

شماره نشریه20

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 787 بازدید

مقالات مشابه

ارزیابی مدخل « خانواده » از دایرة المعارف قرآن لایدن

نام نشریهمشکوة

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, اعظم سادات شبانی

بررسي ديدگاه اسماء افسر الدين در مورد «شفاعت»

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, فاطمه وجدي

بررسي عصمت حضرت نوح(ع) در دايرة المعارف قرآن ليدن

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان

نام نویسندهمحمد حسن زماني, مهدي سازندگي

بررسی مقاله «زبور» در دائره‌المعارف قرآن لیدن

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهسیدمحمد موسوی مقدم, حسن رضایی هفتادر, حکیمه زوینی

الميزان و تحليل وحي

نام نشریهمعرفت کلامی

نام نویسندهمصطفی کریمی