منظومة مفهومی زیبایی‌شناسی در پرتو آیات قرآن کریم

پدیدآورعلی شریفیمهدی رضا زاده جودی

نشریهسراج منیر

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات28

منبع مقاله

share 548 بازدید

مقالات مشابه

زیبایی شناسی کلام وحیانی قرآن کریم

نام نشریهجلوه هنر

نام نویسنده اشرف السادات موسوی لر – سپیده یاقوتی

تصویرپردازی انسان در عرصه قیامت (در جزء سی ام قرآن کریم)

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسنده کبری خسروی - علی نظری - سمیرا جدی هکانی

تطبیق مؤلفه ها و انواع تصویر هنری در سوره مبارکه نبأ

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده سیدحسین سیدی – ربابه معصومیان

الإحساس بالجمال فی ضوء القرآن الکریم

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهمحمد عبدالواحد حجازی

اصول و جلوه های زیبایی شناسی در قرآن کریم (قسمت هفدهم)

نام نشریهماهنامه پیام زن

نام نویسندهسید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)