بازخوانی تأویل های اهل بیت (ع) در روایات تفسیر نورالثقلین

پدیدآورمعصومه خاتمینهله غروی نائینینصرت نیل‌ساز

نشریهرهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث

شماره نشریه97

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات19

منبع مقاله

share 594 بازدید

مقالات مشابه

استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمّدابراهیم مالمیر, توران ملکی شریف

مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمد رضا موحدی

اسرار ناگشوده تاويل در تفسير كشف الاسرار

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید علی سادات فخر

نقد متنی روایات تفسیر نورالثقلین بر اساس مستندات قرآنی

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهرحمت الله عبدالله زاده آرانی, خدیجه خدمتکار آرانی

تأملی نو در معنای «تأویل قرآن کریم»

نام نشریهیاسین

نام نویسندهاحمد رضا تحیری

آسيب‌شناسی روايات تفسيری نورالثقلين

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهمحسن قاسم پور, خديجه خدمتکار

حقیقت تأویل در قرآن از منظر علامه طباطبائی(ره)

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسنده صالح حسن زاده – عبدالله جعفری