ساختارهای گفتمان‌مدار آیات مربوط به قیامت درسه جزء اول قرآن

پدیدآورالخاص ویسیآزاده عبادی

نشریهمطالعات قرآنی

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات33

منبع مقاله

share 790 بازدید

مقالات مشابه

وضعيت مستضعفان فكرى در قيامت

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهمحمدعلى يوسفى زاده ـ قاسم جوادى

حكمت معاد در الميزان

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهسيدحسن بطحائى گلپايگانى

تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسنده سیدحسین سیدی - زهرا حامدی شیروان

تصویرپردازی انسان در عرصه قیامت (در جزء سی ام قرآن کریم)

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسنده کبری خسروی - علی نظری - سمیرا جدی هکانی

احوال اهل قيامت

نام نشریهدانشنامه کلام اسلامی

نام نویسندهمهدی عزیزان

رهيافتي قرآني بر زندگي پيشرفته

نام نشریهمجله قرآنی کوثر

نام نویسندهفاطمه ناد علی