بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان

پدیدآورمحمدعلی رضایی کرمانیمحمد مولویمهدی جلالیعلی اسدی

نشریهحديث پژوهي

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات46

منبع مقاله

share 854 بازدید

مقالات مشابه

رويكرد روش شناختي به روايات تفسيري «قرآن با قرآن»

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی راد, مسعود حسن زاده

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی