مطالعه سبك شناختي واژه هاي گناه در قرآن

پدیدآورسیدمهدی مسبوقرسول فتحی مظفری

نشریهمشكوة

شماره نشریه30

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات17

منبع مقاله

share 2187 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

سفارش‌های اخلاقی در کلیات سعدی با رویکرد به قرآن و نهج البلاغه

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهرضا موسی‌آبادی, بتول فخر اسلام

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي