منهج و گرایش تفسیری تسنیم

پدیدآورعلی اسلامیمحمد رضا مصطفی پور

نشریهاسرا

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات15

منبع مقاله

share 745 بازدید

مقالات مشابه

تسنیم، سَنام معرفت قرآن

نام نشریهاسرا

نام نویسندهعلی اسلامی

بررسی نقاط اشتراک المیزان با تسنیم در بهره‌جویی از احادیث

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهمحسن نورایی, محمد حسین صالحی شهربابکی

روش شناسي به كارگيري قاعده سياق در تفسير تسنيم

نام نشریهمشکوة

نام نویسنده سهراب مروتي - مجتبي زيني وند - حسين آسا

تسنیم تفسیر برای خواص(گفت و گو)

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهحسین شفیعی

منهج و گرایش تفسیری تسنیم

نام نشریهاسراء

نام نویسنده علی اسلامی – محمدرضا مصطفی پور

تسنیم سنام معرفت قرآن

نام نشریهفصلنامه اسراء

نام نویسندهعلی اسلامی