تسنیم، سَنام معرفت قرآن

پدیدآورعلی اسلامی

نشریهاسرا

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 735 بازدید

مقالات مشابه

منهج و گرایش تفسیری تسنیم

نام نشریهاسرا

نام نویسندهعلی اسلامی, محمد رضا مصطفی پور

بررسی نقاط اشتراک المیزان با تسنیم در بهره‌جویی از احادیث

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهمحسن نورایی, محمد حسین صالحی شهربابکی

روش شناسي به كارگيري قاعده سياق در تفسير تسنيم

نام نشریهمشکوة

نام نویسنده سهراب مروتي - مجتبي زيني وند - حسين آسا

تسنیم تفسیر برای خواص(گفت و گو)

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهحسین شفیعی

منهج و گرایش تفسیری تسنیم

نام نشریهاسراء

نام نویسنده علی اسلامی – محمدرضا مصطفی پور

تسنیم سنام معرفت قرآن

نام نشریهفصلنامه اسراء

نام نویسندهعلی اسلامی