شگردهاي فتنه گران از منظر قرآن و روايات

پدیدآورمحمد جواد سلمانپورعماد صادقیجاسم دريس

نشریهحسنا

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات29

منبع مقاله

share 2481 بازدید

مقالات مشابه

واكاوى مفهوم بحران در گفتمان قرآنى

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهحسين محمدى سيرت ـ محسن قاسم پور

سالم سازي جامعه از انحرافات اخلاقي در قصص قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمحمّد حسین مردانی نوکنده

طغیان در قرآن و حدیث

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهمحمد علی‌آبادی, علی‌رضا حسنی