بررسی آیات دور کردن شیاطین به‌وسیله شهاب‌سنگ

پدیدآورروح اله بهادری جهرمی

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه80

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 794 بازدید

مقالات مشابه

نقد دیدگاه وجود خرافات ضد علم در قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, روح الله بهادری جهرمی

تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهعلی رضا قائمی نیا, محمد حسین شیرافکن

تفاوت یا همسانی شیطان و ابلیس

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده مهدی ممتحن – زینب ترابی

جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده بمانعلی دهقان منگابادی – محمدرضا بابایی دره