روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن

پدیدآورمحمدعلی رضایی کرمانیمرضیه رستمیانحسن نقی‌زادهعباس اسماعیلی‌زاده

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه80

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 835 بازدید

مقالات مشابه

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی

روش علامه مغنيه در تبيين معناي لغوي و مفاهيم كلمات عصر نزول در تفسير الكاشف

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, محمد كريمي درچه

مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلی راد, محمد خطیبی

نقش سياق در تفسير آيه اكمال

نام نشریهحسنا

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی