بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

پدیدآورفاطمه احمدی نژادسيدعبدالرسول حسيني زاده

نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

شماره نشریه3

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 870 بازدید

مقالات مشابه

روش تفسيري سورآبادي در تفسير التفاسير

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمجتبي بيگلري, بيژن جوانمرد, بدري سليماني

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی

روش شناسى تفسير ميرزا لطفعلى مجتهد تبريزى

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهحسن بشارتى راد

روش شناسى اجتهادى تفسير قرآن به قرآن در الميزان

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهعلى محمد سويزى ـ على راد