بررسی تطبیقی تنبیه بدنی زن در تفاسیر فریقین با توجه به آیه 34 سوره نساء

پدیدآوررضا باقی زاده پلامی

نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

شماره نشریه3

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 684 بازدید

مقالات مشابه

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه ۱۲۴ طه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهفتح الله نجار زادگان, شیما محمودپور, سیدمحمد موسوی‌مقدم

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی