هندسه آوایی تلاوت قرآن

پدیدآورمحمد رضا ستوده‌نیاحسن فروغی

نشریهقرائت پژوهی

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات20

منبع مقاله

share 715 بازدید

مقالات مشابه

امام خمینی(ره) و آداب تلاوت قرآن کریم

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهتهمینه یزدان پناه سامانی

التغنی بالقرآن الکریم

نام نشریهکنوز الفرقان

نام نویسندهمحمد أبو زهرة

امام خمینی(ره) و آداب تلاوت قرآن کریم (بخش نخست)

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهتهمینه یزدان پناه سامانی

ترتیل

نام نویسندهمحمد علی لسانی ‌فشارکی

تغني به قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهکاظم قاضی زاده