ماهیت‌شناسی آسمان‌های هفتگانه با تکیه بر مولفه‌های «خلق» و «امر» درآیات قرآن

پدیدآورفرزانه روحانی مشهدیمجید معارف

نشریهتحقيقات علوم قرآن و حديث

شماره نشریه30

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات34

منبع مقاله

share 590 بازدید

مقالات مشابه

مدل کیهانی جهان مادی در قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهسیدعیسی مسترحمی

هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهزهره برقعی, سیدهفاطمه یزدان پناه

خلقت هفت آسمان

نام نشریهبینات

نام نویسندهحامد فتوت احمدي

بررسی و نقد شبهة ناسازگاری آیات مربوط به مدت آفرینش آسمان و زمین

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهسیدابوالقاسم حسینی زیدی, محمّدابراهیم روشن‌ضمیر

اعجاز علمی قرآن در پدیده ابر

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده حسین علوی‌مهر - احمدعلی صادقی

اعجاز علمی قرآن در پدیده ابر

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده حسین علوی‌مهر - احمدعلی صادقی

در جستجوی «هفت آسمان» قرآن

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهروح الله نجفی

تصویر هفت آسمان در قرآن و «تمام نهج البلاغه»

نام نشریهنهج البلاغه

نام نویسندهسید علی رضا حجازی