کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

پدیدآوراصغر شهبازیحمید احمدیاننصرالله شاملی

نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 780 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه‌های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی؛ برتری‌ها و کاستی‌ها

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی ناصری, مصطفی شیروی خوزانی, محمود رضا توکلی محمدی