بررسی مشابهت‌های علم معانی (به عنوان یکی از شاخه‌های بلاغت اسلامی) و نظریه ارتباط یاکوبسن با تکیه بر آیات قرآن کریم

پدیدآورفاطمه صالحیاحمد رضا ذاکری

نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 657 بازدید

مقالات مشابه

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهاصغر شهبازی, حمید احمدیان, نصرالله شاملی

جلوه بلاغي در آيه الكرسي

نام نشریهبینات

نام نویسندهرويا اسماعيليان, سيد رضا سليمان زاده نجفي

گذری بر معنی شناسی اسلوب تمنی در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده مرضیه کهندل جهرمی – محمود آبدانان مهدیزاده

صنعت التفات و ارائه ترجمه ای روان از آیه 22 سوره یونس

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسنده محمدرضا حاجی اسماعیلی – زهرا کلباسی

جستاري در تکرار‌بندهاي قرآني

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهحسن خرقانی

بلاغت التفات در قرآن کریم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهابراهیم زارعی فر

نگاهی به آرایه قصر در قرآن کریم

نام نشریهبینات

نام نویسندهمحمد اسماعیل‏ زاده

اسلوب هاي تأكيد در زبان قرآن

نام نشریهعلوم انسانی الزهرا

نام نویسندهمینا جیگاره