آسيب شناسي مديريت فرهنگي از منظر قرآن كريم

پدیدآورنعمت الله فيروزيعباس معين فر

نشریهپژوهش هاي اجتماعي اسلامي

شماره نشریه107

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات50

منبع مقاله

share 618 بازدید

مقالات مشابه

فرهنگ نامگذاری از دیدگاه قرآن و پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده محمدمهدی مظاهری – محمدحسین اشرف

ایده جهانی سازی در قرآن

نام نشریهآفاق دین

نام نویسندهمهدی رفیعی موحد

قرآن و جامعه‌پذيرى

نام نویسندهفاضل حسامی

عناصر کار آمدی فرهنگ از نگاه قرآن

نام نشریهمجله اندیشه حوزه

نام نویسندهمحمد هادی معرفت

آموزه‏های فرهنگ‏شناسی در قرآن کریم

نام نشریهمجله صحیفه مبین

نام نویسندهفرهاد امام‏ جمعه

سامري گري در حوزه اعتقادي

نام نشریهروزنامه کیهان

نام نویسندهرضا نادری

توسعه فرهنگي در آموزه هاي قرآني

نام نویسندهخلیل منصوری