نقش ساختارهای ادبیِ آیات قرآن در اثبات نظریّة تجسّم اعمال

پدیدآورناصر کولیوندنصرت نیل‌ساز

نشریهپژوهشن تامه معارف قرآنی

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 558 بازدید

مقالات مشابه

تصوير سازي در سوره انسان

نام نشریهبینات

نام نویسندهاكرم جمشيديان

بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه

نام نشریهپژوهش­های ادبی– قرآنی

نام نویسندهرضا شجری, حمیدرضا جوادی نوش آبادی

تطبيق آراي تفسيري در تجسم اعمال

نام نشریهبینات

نام نویسندهزهرا فرمانی اردهایی

تجسم اعمال و سوره ياسين

نام نشریهبینات

نام نویسندهرعنا وحدانی بنام

کاوشی در کیفرهای اخروی

نام نشریهمجله نامه مفید

نام نویسندهمحمد حسن قدردان قراملکی

تجسم اعمال

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحسين ديبا و بخش فلسفه و كلام

تجسم عمل در قيامت

نام نشریهنشریه مکتب اسلام

نام نویسندهیعقوب جعفری