تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی

پدیدآورآزیتا افراشیحنیف افخمی ستوده

نشریهمطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 733 بازدید

مقالات مشابه