راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی نوجوانان در قرآن و احادیث

پدیدآورسیّد مسعود عمرانیحسین افسر دیرمرجان سادات عمرانی

نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

شماره نشریه23

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات28

منبع مقاله

share 765 بازدید

مقالات مشابه

اصول روشی تربیت مقایسه ای در آموزه های قرآنی

نام نشریهآموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد اسماعیل زاده, سیدعلی حسینی زاده, مهدی باکویی

گفتگوي تربيتي و اصول و روشهای آن: واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآن

نام نشریهپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

نام نویسندهعليرضا صادق زاده قمصري, ابراهيم طلايي, زهرا صالحي متعهد

قرآن و روش هاي انگيزشي توحيد باوري

نام نشریهاسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

نام نویسندهحامد ساجدي, ابوالفضل ساجدي

بررسی قصه گویی قرآن به عنوان روشی فعال در آموزش اخلاق

نام نشریهتربیت اسلامی

نام نویسنده ملوک خادمی – فاطمه مهرولی

راهبردهای تربیتی از دیدگاه قرآن

نام نشریهاخلاق وحیانی

نام نویسنده نبی الله صدری فر - سید ابوالقاسم موسوی