تأثیر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی درآموزه‌های قرآن

پدیدآورمحمدباقر آخوندي

نشریهانسان پژوهی دینی

شماره نشریه37

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 549 بازدید

مقالات مشابه

واكاوى مفهوم بحران در گفتمان قرآنى

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهحسين محمدى سيرت ـ محسن قاسم پور

سالم سازي جامعه از انحرافات اخلاقي در قصص قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمحمّد حسین مردانی نوکنده

شگردهاي فتنه گران از منظر قرآن و روايات

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحمد جواد سلمانپور, عماد صادقی, جاسم دريس

الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمدباقر آخوندي, غلامرضا جمشیدیها