ریخت شناسی الگوی قرآنی ابتلای انبیا؛ تحلیل داستان ابراهیم (ع)

پدیدآورعلی رادپریسا عطایی

نشریهانسان پژوهی دینی

شماره نشریه36

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات20

منبع مقاله

share 719 بازدید

مقالات مشابه

مصداق شناسي «كلمات» در آية ابتلا

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلی راد, پریسا عطایی

نقد و بررسی تفسیر آیۀ سرد شدن آتش بر ابراهیم(ع)

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهسیدعلی سجادی زاده, مصطفی میرزائی

تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, مهدی جلالی, فرزانه بیات

هدف‌شناسی اقناع در تربیت با تأکید بر داستان حضرت ابراهیم(ع) در قرآن

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهحبیب‌الّه حلیمی جلودار, عزّت‌الله پاتیار

رهایی از رنج در آموزه های قرآنی و آیین بودا

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده محمدحسن رستمی – فیاض قرائی – علی جلائیان اکبرنیا – سیدمحمدحسین موسوی