معناشناسی لفظ «نساء» در آیۀ 61 سورۀ آل عمران

پدیدآورسیدحسین سیدموسوی

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 467 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو