منابع غیر اسلامی درتفسیر آیات مرتبط با یهودیّت

پدیدآورسیدمحمد علی طباطبایی

نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات32

منبع مقاله

share 830 بازدید

مقالات مشابه

مخاطب شناسی و تاریخ گذاری آیه 91 سوره انعام

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهزهرا کلباسی, امیر احمدنژاد

مفهوم‌شناسی «تورات» و «انجیل» در کاربردهای قرآنی

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسندهمحمدتقی انصاری‌پور, رامین باباگل‌زاده

نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده علیرضا فخاری – لیلا ابراهیمی

برسی دشواره قیامت در آیین یهود و بیان آیات متناظر آن از قرآن کریم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده فاطمه سعیده آقا رب پرست – اعظم پرچم

هارتلند عالم در نگاه قرآن

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهابوالفضل رافعی

نژادپرستی یهودیان از دیدگاه قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده سیدمهدی لطفی – اکرم حیدری