گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران

پدیدآورعلی تمسکی بیدگلیسیدمحسن موسوی

نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 742 بازدید

مقالات مشابه

نقد ديدگاه مستشرقان در مورد تاثيرپذيري قرآن از اشعار عصر نزول

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان

نام نویسندهمحمد جواد اسکندرلو, اسماعيل ابراهيمي

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی

بررسي تطبيقي آيه ولايت در تفاسير فريقين

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهابراهیم کلانتری, محمدرضا عبدالله‌پور