بررسی تطبیقی مصداق «اهل‌بیت» در آیه تطهیر از منظر مفسران فریقین

پدیدآورسیدحسن محمدی

نشریهمطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 695 بازدید

مقالات مشابه

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه ۱۲۴ طه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهفتح الله نجار زادگان, شیما محمودپور, سیدمحمد موسوی‌مقدم

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی