بررسی تطبیقی روایات تفسیری فریقین دربارۀ کوثر

پدیدآورمحمدیعقوب بشوی

نشریهمطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 608 بازدید

مقالات مشابه

رويكرد روش شناختي به روايات تفسيري «قرآن با قرآن»

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی راد, مسعود حسن زاده

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی