بررسی تطبیقی تفسیر مهم‌ترین آیات ناظر بر ولایت امام علی(ع) از منظر فریقین

پدیدآورعلیرضا طبیبیاصغر طهماسبی بلداجیمحمد تیموری

نشریهمطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره نشریه6

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 804 بازدید

مقالات مشابه

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی