جعل و تحریف در اخبار سبب نزول سورۀ تحریم

پدیدآوربدالهادی فقهی‌زادهمحمد برزگر

نشریهحدیث پژوهی

شماره نشریه17

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 1242 بازدید

مقالات مشابه

نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهفرج الله میرعرب, سیدمحمدرضا صفوی

معیارهای تشخیص روایات جعلی اسباب نزول

نام نشریهحسنا

نام نویسندهناصر عابديني

اسباب النزول سوره آل عمران از مجمع البيان

نام نشریهبینات

نام نویسندهطاهره مختار پور

نقد و بررسی روایات اسباب نزول سوره ضحی

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهرسول محمدجعفری, حسین محمدی