مبانی معرفت‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و روان‌شناسی

پدیدآورزیبا فروزش

نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 512 بازدید

مقالات مشابه

روان شناسی اسلامی در قرآن

نام نشریهمجله پیام جاویدان

نام نویسندهربابه رمضانی

فوائد روانشناسى از ديدگاه قرآن

نام نویسندهحسین حقانی زنجانی

روانشناسي اسلامي

نام نویسندهحسین حقانی زنجانی

پيش فرضهاى روان‏شناسى اسلامى (2) - عمل آدمى و آثار آن

نام نشریهفصلنامه حوزه و دانشگاه

نام نویسنده خسرو باقرى حسين اسكندرى زهره اسكندرى مسلم اكبرى