رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روان‌شناسی

پدیدآورصدیقه رضایی دهنوی

نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 581 بازدید

مقالات مشابه

اختلال شخصیت خودشیفته از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, مهدی مطیع, حميد طاهر نشاط دوست, زهرا فقیهی

راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات

نام نشریهپژوهش در دین و سلامت

نام نویسندهحسین خاکپور, مرضیه رواق, اسلام سالاری, عباس قربان زاده

غلبه بر موانع موفقیت از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهالهه سلیم‌زاده, محمدحسین توانایی

حرمت خودکشی در قرآن و سنت و راهکارهای قرآنی برای پیشگیری آنها

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده رضا عسگری – عبدالرضا خدری خان آبادی – سیدمهدی صالحی

خودشناسي و بازتاب هاي تربيتي آن براساس بينش قرآني

نام نشریهاسلام و پژوهشهای تربیتی

نام نویسنده علي نقي فقيهي - فاطمه رفيعي مقدم

بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن و حدیث

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده محمدحسین توانایی – الهه سلیم زاده

جنون در آموزه های قرآن

نام نویسندهخلیل پورمنصوری

عوامل ايجاد و سلب آرامش

نام نویسندهعلی جواهر دهی