بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون

پدیدآورمهناز غیاثیسیدهمنور یزدیغلام رضا صرامی فروشانیغلام رضا جعفری

نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 537 بازدید

مقالات مشابه

موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسلمان قاسم نیا, نسرین قاسم نیا, عبدالله حاجی علی لالانی

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهثابت ضیایی, یحیی معروف

بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

نام نشریهپژوهشهاي قرآني

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده مرتضی قائمی - علی باقر طاهری نیا - یوسف فضیلت - مجید صمدی

حروف مقطعه قرآن کریم و رمزهای آن در رسانه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده شهریار ضیاء آذری – سیدبابک فرزانه

الجرس و الأیقاع فی تعبیر القرآن

نام نشریهآداب الرافدین

نام نویسندهکاصد یاسر حسین

التغنی بالقرآن الکریم

نام نشریهکنوز الفرقان

نام نویسندهمحمد أبو زهرة

موسیقی حرام در قرآن

نام نویسندهشکوری