قاعده ‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن

پدیدآورعلی قهرمانیصدیقه حسینیآرزو شیدایی

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه83

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 760 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, هادی سلیمی

حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهعلی مشتاق مهر, سیدعبدالمجید حسینی زاده

شاخص‏هاى سخن گفتن در اسلام

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهسهراب مروتی, قدرت ذوالفقارى‏فر, محمدرضا شيرخانى

عيارهاي نقد علامه طباطبايي بر آراي ديگر مفسران در ايجاز حذف

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهقاسم فائز, طاهره چيني‌فروشان

بررسي روش گفتمان‌كاوي و چگونگي كاربست آن در مطالعات قرآني

نام نشریهعيار پژوهش در علوم انساني

نام نویسندهمهدی مطیع, رضا شكراني, هدي صادق زادگان

تضمين نحوی و اقسام آن در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهسيدمحمدهادی زبرجد, بتول علوی