بررسی هم‌معنایی در گفتمان قرآنی بر پایة نظریة تحلیل مؤلفه‌ای

پدیدآورکبری راستگوفرشته فرضی شوب

نشریهپژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 547 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهرضا شكراني, خانم فاطمه گلی, محمد خاقانی

رسم شبکه معنایی(Semantics) واژه فتنه و مترادفات آن در قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهخیریه عچرش, مرضیه کهندل جهرمی

ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده غلامرضا رئیسیان – ملیکا کردلویی

بررسی بنیادی برخی از الفاظ قریب المعنی در قرآن کریم (دلالتها - کاربردها)

نام نشریهپژوهشهای ادبی-قرآنی

نام نویسنده عدنان طهماسبی - سعدالله همایونی - ابوالفضل بهادری

الأبحاث و الدراسات: هل وقع فی القرآن الکریم ترادف؟

نام نشریهالذخائر

نام نویسندهرشید عبدالرحمن العبیدی