روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک

پدیدآورسیدمهدی مسبوقعلی حسین غلامی یلقون آقاج

نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

شماره نشریه18

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات29

منبع مقاله

share 874 بازدید

مقالات مشابه

وضعيت مستضعفان فكرى در قيامت

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهمحمدعلى يوسفى زاده ـ قاسم جوادى

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی