بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران

پدیدآورمحمد رضا حاجی اسماعیلیهادی سلیمی

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه30

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 649 بازدید

مقالات مشابه

حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهعلی مشتاق مهر, سیدعبدالمجید حسینی زاده

عيارهاي نقد علامه طباطبايي بر آراي ديگر مفسران در ايجاز حذف

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهقاسم فائز, طاهره چيني‌فروشان

تضمين نحوی و اقسام آن در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهسيدمحمدهادی زبرجد, بتول علوی

اسلوب احتباک در قرآن کریم

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده بتول علوی - سید محمد هادی زبرجد

اعجاز در هیأت ایجاز در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی(فدک سابق)

نام نویسنده علی اوسط خان جانی - محمدرضا شعبانی ورکی

اسرار بلاغي حذف فعل در قرآن كريم و نقد ترجمه هاي فارسي آن

نام نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

نام نویسنده مجيد معارف - حسن رضايي هفتادر - سميه برزين