آغاز پیدایش جهان در تفسیر آیات و آخرین یافته‌های کیهان‌شناسی

پدیدآورمحمود کریمیسیدمهران موسوی

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه30

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 583 بازدید

مقالات مشابه

نظریه تکامل و قرآن

نام نشریهسفیر

نام نویسندهسید یوسف موسوی

تصویر هفت آسمان در قرآن و «تمام نهج البلاغه»

نام نشریهنهج البلاغه

نام نویسندهسید علی رضا حجازی

نقد و بررسی مقاله «کیهان شناسی» دائرةالمعارف لایدن

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدجواد اسکندرلو – حسین پوران

فلسفه ی آفرینش جهان و انسان از دیدگاه قرآن

نام نشریهفصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

نام نویسنده علیرضا فارسی نژاد – حامد دژآباد

الخلق والتسوية في القرآن الكريم

نام نویسندهغالب حسن الشابندر

آفرينش آسمانها و زمين نشانه قدرت و عظمت خدا

نام نشریهمكتب اسلام

نام نویسندهفرج الله فرج اللهی

زيبايى و حقانيت جهان هستى‏

نام نشریهمكتب اسلام

نام نویسندهاحمد بهشتی

خلقت جهان در قرآن

نام نویسندهمرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم